Životní tipy

Test: dva typy ušních lalůčků mohou dost vypovědět o vaší osobnosti. Sedí to i na vás?

Lidské tělo má jedinečné vlastnosti. Žádní dva lidé na světě nejsou zcela totožní. Málokoho by ale napadlo, že stejně jako otisky prstů, i uši jsou poměrně unikátní rys člověka. Co se týče ušních lalůčků, rozeznáváme obecně dvě skupiny. Do první skupiny spadají větší lalůčky s mírně klesající tendencí a naopak malé, které jsou připojené k hlavě bez prověšení.

Větší lalůčky

Pokud vaše lalůčky odpovídají spíše první kategorii, jste nezávislý typ člověka. Nepřikládáte přílišný význam tomu, co si o vás ostatní myslí nebo od vás očekává. Věříte, že ať už vám život do cesty postaví jakoukoliv překážku, dokážete ji nakonec překonat a odnést si z celé situace jen to nejlepší.

Navzdory vaší přirozené nezávislosti udržujete blízký vztah s lidmi, na kterých vám záleží. Pro vás mají věci, které jsou opravu důležité, v životě neuchopitelnou a nezměřitelnou hodnotu. Vážíte si svých blízkých a oni ve vás zase mají velkou oporu. Nikdy ostatním nezávidíte, naopak jste velmi štědří a přejícní. Máte tendenci upřednostňovat ostatní před vámi samými. Máte rádi, když věci jdou podle plánu a dopadnou tak, jak jste si představovali.

Menší lalůčky

Pokud spadáte spíše do druhé kategorie a vaše lalůčky jsou menší, jste pravděpodobně sebevědomí a motivovaní lidé. Velmi dobře si uvědomujete sílu a důsledky svých slov i činů. Někdy jste až příliš rozpačití, vždy ale věnujete maximální pozornost tomu, co se děje ve vašem bezprostředním okolí a v životech vaší rodiny a přátel.

Když dojde na důležité rozhodnutí, jste odhodlaní. Máte jasnou vizi budoucnosti, kterou chcete naplnit. Máte sklo věřit, že pravda je vždycky na vaší straně. Možná by ale neuškodilo věnovat někdy víc pozornosti tomu, jak situaci vidí ostatní, a snažit se porozumět jejich náhledu na věc. Pokud budete otevření novým možnostem, uvědomíte si spoustu věcí, které vám dosud unikaly.

Zanechat komentář